น้ำตาลปี๊บ

น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลปี๊บ แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผู้เขียนขอแนะนำเรื่อง ความแตกต่างของน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลปี๊บนะครับ

น้ำตาลมะพร้าว คือ น้ำตาลที่ได้จากการเก็บน้ำหวานจาก “ช่อดอกมะพร้าว” หรืออาจจะถูกเรียกว่า จั่น หรืองวง (ชาวบ้านในพื้นที่ผลิตน้ำตาลมะพร้าวอาจเรียกว่า “งวงตาล” แต่ตาลในที่นี้หมายถึงมะพร้าวนะครับ) และนำน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวที่ได้มาต้มและเคี่ยวให้น้ำระเหยออกเหลือเป็นเนื้อน้ำตาล และอาจมีการผสมน้ำตาลทรายเพื่อช่วยในการจับตัว น้ำตาลมะพร้าวที่บรรจุลงปี๊บอาจจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตาลปี๊บเนื้อดี” น้ำตาลมะพร้าวผลิตมากในจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะสภาพแวดล้อมสามารถปลูกพันธุ์มะพร้าวที่ใช้สำหรับผลิตน้ำตาลได้ดี แต่ก็มีผลิตในจังหวัดอื่นๆที่มีการปลูกต้นมะพร้าวด้วย

น้ำตาลมะพร้าวแบบแท้ๆไม่ผสมน้ำตาลทราย หรืออาจจะผสมในอัตราส่วนที่น้อยจะมีราคาที่สูงกว่า แต่จะได้ความหอม ความหวาน และความมัน ที่ได้จากรสชาติน้ำตาล สามารถนำไปปรุงอาหารคาวหวานมากมายให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น

การผสมน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลทรายเพื่อช่วยให้การแห้งและแข็งตัวของน้ำตาลดีขึ้นเร็วขึ้น สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นก้อนได้ดีอยู่เป็นก้อนได้นานเก็บง่ายไม่คืนตัวเยิ้มเหลว ส่วนน้ำตาลมะพร้าวแท้100%ไม่ผสมน้ำตาลทรายหรือผสมเล็กน้อยจะละลายคืนตัวเป็นน้ำสีออกดำหรือบางครั้งมีฟองขึ้นได้เร็วกว่าเมื่อเจอกับความร้อน รวดเร็วกว่าน้ำตาลผสม และน้ำตาลมะพร้าวที่ผสมน้ำตาลทรายจะมีราคาที่ถูกลงมามากว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100%

ความแตกต่างของน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลปี๊บ จริงๆแล้วไม่แตกต่างกัน น้ำตาลมะพร้าวสามารถถูกบรรจุลงปี๊บ และถูกเรียกว่าน้ำตาลปี๊บได้ รวมถึงน้ำตาลที่ถูกบรรจุลงปี๊บทั่วไปก็อาจจะไม่มีส่วนผสมของน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวอยู่ แต่น้ำตาลทั้ง 2 ประเภทจะถูกเรียกเป็นชื่อเฉพาะที่ใช้ในการค้าขายกันในตลาด คือ “น้ำตาลปี๊บเนื้อดี” และ “น้ำตาลปี๊บเนื้อรอง” น้ำตาลปี๊บเนื้อดี คือ น้ำตาลปี๊บที่มีส่วนผสมของน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าว ส่วนน้ำตาลปี๊บเนื้อรอง คือ น้ำตาลปี๊บที่มาจากน้ำตาลทรายและอาจมีหรืออาจไม่มีการผสมเนื้อน้ำตาลมะพร้าว ทั้งนี้ชื่อเฉพาะนี้อาจจะมีการเรียกไม่เหมือนกันในแต่ละท้องที่อีกด้วย (สามารถอ่านเพิ่มเติมในบทความ เคยสงสัยไหม น้ำตาลปี๊บมีกี่ประเภท และแตกต่างกันอย่างไร?

น้ำตาลแต่ละชนิดที่ได้จากวัตถุดิบที่แตกต่างกันก็จะมีรสชาติสีกลิ่นที่ต่างกัน น้ำตาลที่ได้จากช่อดอกมะพร้าวจะมีความหอมหวานมันเป็นเอกลักษณ์ เหมาะอย่างมากสำหรับการนำไปปรุงอาหารคาวหวานที่ต้องการความหอมมัน ทั้งนี้ผู้ใช้อาจจะต้องดูวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพื่อจะสามารถเลือกใช้ประเภทน้ำตาลได้เหมาะสม

จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ ผู้เขียนหวังว่าบทความพี่ผู้เขียนเลือกมาจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ