น้ำตาลปี๊บ

น้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ และ น้ำตาลมะพร้าวต่างกันอย่างไร

น้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลมะพร้าว

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผู้เขียนจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความแตกต่างของ น้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ และ น้ำตาลมะพร้าวว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ

น้ำตาลปึก และ น้ำตาลปี๊บ คือการเรียกน้ำตาลตามการขึ้นรูปหรือการบรรจุ

น้ำตาลปึก คือการนำน้ำตาลที่เคี่ยวแล้วใส่ลงพิมพ์ ถ้วยตะไล หรือขึ้นรูปเป็นลักษณะขด จะได้น้ำตาลที่ออกมาลักษณะเป็นก้อนๆแผ่นๆ

น้ำตาลปี๊บ คือการนำน้ำตาลที่เคี่ยวแล้วบรรจุลงปี๊บโลหะเพื่อจะได้ปริมาณที่มาก น้ำตาล 1 ปี๊บได้เนื้อน้ำตาลหนัก 30 กิโลกรัม หรือใกล้เคียง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการนำไปใช้ ถ้าใช้ในครัวเรือนการเลือกซื้อน้ำตาลปึกอาจจะเหมาะสมและพอดีกับปริมาณและความสะดวกในการใช้มากกว่าน้ำตาลบรรจุลงปี๊บโลหะ ถ้านำไปผลิตอาหารที่ต้องการปริมาณที่มาก หรือนำไปบรรจุลงในถุงเล็กเพื่อขายต่อการเลือกน้ำตาลบรรจุลงปี๊บอาจจะตอบโจทย์ได้มากกว่า และในปัจจุบันตัวน้ำตาลถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นตัวเลือกและเพื่อความสะดวกต่อผู้บริโภคที่มากขึ้นด้วย

น้ำตาลมะพร้าว คือการเรียกน้ำตาลตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต แน่นอนว่าน้ำตาลมะพร้าวต้องได้มากจากการใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่บางคนสงสัยว่าส่วนไหนที่ถูกนำมาใช้ทำน้ำตาล ใช่น้ำและเนื้อจากลูกมะพร้าวที่เราคุ้นเคยกันหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ครับ น้ำตาลมะพร้าวได้มาจากน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าว หรืออาจถูกเรียกว่า งวง หรือ จั่นมะพร้าว ผ่านกรรมวิธีต่างๆมากมายจนเคี่ยวออกมาเป็นเนื้อน้ำตาล ซึ่งอาจถูกขึ้นรูปเป็น “น้ำตาลปึก” หรือบรรจุลงปี๊บโลหะเป็น “น้ำตาลปี๊บ” ได้ทั้งหมด

 

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะสามารถคลายข้อสงสัยของผู้อ่านได้ และถ้าผู้อ่านต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลมะพร้าว สามารถอ่านได้ที่บทความ “เคยสงสัยไหม “น้ำตาลปี๊บมีกี่ประเภท” และแตกต่างกันอย่างไร?” ขอบคุณครับ