น้ำตาลทราย

ผลิตและจําหน่ายน้ำตาลทราย โดย บริษัท ตา-เพชร กรุ๊ป จํากัด

น้ำตาลทรายแดง

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาว

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ