พริกน้ำตาลซอง

ผลิตและจําหน่ายพริกน้ำตาลซอง โดย บริษัท ตา-เพชร กรุ๊ป จํากัด

ตราคู่รส

ขนาดบรรจุ 1 ถุง มี 50 คู่ / บรรจุมัดละ 10 ถุง