วิสัยทัศน์

“ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สู่ผู้บริโภค ”

ประวัติความเป็นมา บริษัท ตา เพชร กรุ๊ป จำกัด

ก่อนจะมาเป็นบริษัท ตา เพชร กรุ๊ป จำกัด เราเริ่มมาจากการค้าระบบบุคคลธรรมดา ยังไม่ได้เป็นระบบนิติบุคคล ต่อมาทางบริษัทได้มีแนวคิดที่จะพัฒนางานให้มีระบบที่ดีขึ้น ประกอบกับทางบริษัทมีแนวคิดที่ใช้ในการทำงานคือเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานสากลสู่ผู้บริโภคโดยมุ่งเป้าหมายไปที่การผลิตสินค้าทั้งน้ำตาลกรวด และน้ำตาลปี๊ป สู่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือน และในภาคอุตสาหกรรม และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

แต่ด้วยภาวะทางเศรฐกิจในแต่ละช่วง ทางบริษัทได้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบต่างๆมากมาย อย่างไรก็ดีเราก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนางานและสินค้าของเราสำหรับผู้บริโภค เราพัฒนาสินค้าของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ปี พ.ศ.

2533

สร้างโรงงานน้ำตาลกรวดบนเนื้อที่ 100 ตารางวา ด้วยข้อจำกัดเนื้อที่และเงินลงทุนส่งผลให้มีข้อจำกัดทางการผลิต

ปี พ.ศ.

2536

ขยายพื้นที่ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของผู้บริโภค และสร้างแบรนด์น้ำตาลกรวดเพื่อเป็นการประกันคุณภาพสินค้าสำหรับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ ตราเพชร

ปี พ.ศ.

2538

นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า

ปี พ.ศ.

2540

ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือ ``วิกฤตต้มยำกุ้ง``

ปี พ.ศ.

2549

ประสบภาวะน้ำตาลทรายขาดตลาด มีการควบคุมในเรื่องการจัดซื้อน้ำตาลทรายในนามนิติบุคคล ทางบริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขยายการผลิต และพัฒนาเครื่องจักร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ระดับสากล

ปี พ.ศ.

2552

เริ่มทำการส่งออกสินค้าสู่ประเทศต่างๆในแถบในเอเชีย

จากอดีตถึงปัจจุบัน เรามุ่งหวังมาโดยตลอดว่า เราต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล สู่ผู้บริโภค และนอกจากเราจะมุ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราแล้ว เราก็ไม่ลืมที่จะร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และดีขึ้นไปพร้อมๆกัน โดยทางบริษัทเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมาอีกด้วย

รับรองคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

มาตรฐาน Primary GMP กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วย OMIC