ผลิตภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายโดย ตา-เพชร กรุ๊ป

น้ำตาลปี๊บ

กล่องฟ้า

น้ำตาลปี๊บบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม
จำนวน 2 ถุง / 1 กล่อง 10 กิโลกรัม

กล่องน้ำเงิน

น้ำตาลปี๊บบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
จำนวน 10 ถุง / 1 กล่อง 10 กิโลกรัม
(หมักเนื้อสัตว์)

กล่องแดง

น้ำตาลปี๊บบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม
จำนวน 10 ถุง / 1 กล่อง 10 กิโลกรัม

กล่องเขียว

น้ำตาลปี๊บบรรจุถุงละ 500 กรัม
จำนวน 20 ถุง / 1 กล่อง 10 กิโลกรัม

กระบะ Trays

กระบะขนาด 20 กิโลกรัม

น้ำตาลกรวด

ตา-เพชร ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 20 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 60 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม

ตุ๊กตา-เพชร ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 20 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม 

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 60 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม 

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม 

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม

ลาภรส ( 4 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 20 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม 

2. ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 60 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม 

3. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม 

4. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม 

เพชรคู่ ( 2 แบบ )

1. ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 10 กิโลกรัม 

2. ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง
กระสอบละ 30 กิโลกรัม 

น้ำตาลทราย

น้ำตาลทรายแดง

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาว

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ

น้ำตาลกรวดสี – Made to order

พริกน้ำตาลซอง

ตราคู่รส

ขนาดบรรจุ 1 ถุง มี 50 คู่ / บรรจุมัดละ 10 ถุง